Brug naar Frankrijk

U doet zaken in Frankrijk of met Franstalige bedrijven/organisaties. Of u wilt dat gaan doen. Maar... het ontbreekt u aan kennis van de Franse taal en cultuur.

In dat geval kan Kop Communicatie ongetwijfeld iets voor u betekenen. Hierbij kunt u denken aan:

- Advisering en bemiddeling;
- Tolk- en vertaalwerkzaamheden;
- Begeleiden van werkbezoeken aan Frankrijk;
- Begeleiden van werkbezoeken van Franse deputaties;
- Organisatie van culturele trips;
- Behartigen van uw belangen in Frankrijk.

Neem vrijblijvend contact op om te overleggen over de mogelijkheden.